OPTAKT – DM-Finalen – Jyllandsringen

Sæsonen lakker mod enden, og i den kommende weekend udløses spændingen i Formel 4 Renault Danmark mesterskabet endelig.

Selvom vi allerede har fundet dette års mester i Formel 4 – og har fået sprøjtet lidt med champagne, så er alt spændingen heldigvis ikke udløst endnu. Der er stadig tre heats tilbage af dette års mesterskab og kampen om 2.- og 3.-pladsen er tæt. Ligesom der stadig også mangler at blive fundet en Danmarksmester i Formel 5.

Mr. Automatic – Casper T. Hansen, Formel 4 mester 2018

I Formel 4 er der hele 5 kørere, der har en teoretisk chance for at blive vicemester. Størst chance har Casper Pilgaard, der inden weekenden fører med 43 point til Aske Nygaard Bramming. Bag dem er det utrolig tæt mellem Valdemar Eriksen og Jonas Lindhard Nielsen, mens Mikkel Grundtvig må siges at være en outsider.

Vil det lykkes Mads Hoe at tage mesterskabet i hus i Formel 5?

I Formel 5 er der inden sidste afdeling kun 47 point mellem Mads Hoe og Martin Harritz, i kampen om Danmarksmesterskabet. Der er også tæt kamp om 3. pladsen, efter Line Sønderskov endelig fik fart i bilen – hun er kun 15 point efter teamkammeraten Lucas Daugaard.

Belgisk kører laver indhop i finalen!

Som lidt ekstra krydderi til finaleløbet, får vi selskab af en belgisk gæstekører, Michelangelo Armendola, fra Genk i Belgien.

Belgiske Michelangelo Armendola er gæstekører i finalen

Michelangelo har en solid erfaring fra MRF Challenge serien, der køres i Mellemøsten. Her har han kørt i F2000, som er en bil der ligger tæt op ad F3. I sidste sæson deltog han i alle løb og endte på en godkendt 11. plads. Michelangelo deltager i vores finale som forberedelse til sin næste sæson i MRF, der starter i midten af november. Han forventer at kunne bruge weekenden til at banke lidt rust af, da han ikke har kørt formelløb siden februar.

Forventningerne til et resultat i weekenden er ikke så vigtige, men han forestiller sig at en top 5 er muligt. Han vil køre hos Team FSP, og ser meget frem til at prøve kræfter med både det danske efterårsvejr, og ikke mindst Jyllandsringen.

Drømmene for fremtiden peger ikke direkte mod Formel 1, som mange unge formelkørere ellers har som den ultimative drøm. 

“Drømmene peger mod en fremtid i motorsport, og jeg tager det et skridt af gangen. Det vigtige er at man er klar hvis der byder sig en uventet chance. Og på den måde, kan man ikke sige, hvilken vej karrieren går”, siger den unge belgier, der bare håber at kunne leve af at køre racerløb en eller anden form.

MRF Challenge er en klasse der køres i Mellemøsten fra november til februar, med 16 løb, over 4 løbsweekender. Der køres I Dubai, Bahrain og Madras. Kørerne kører i F2000 biler udviklet af Renault, og med ca. 210 HK.

Om lidt blir her stille!

Om lidt er sæsonen slut, og forberedelserne for næste skridt i karrieren er allerede godt igang for de fleste. For nogen betyder det en sæson mere i klassen, mens andre har sigtekornet sat på andre udfordringer.

Lad os sammen vise dansk motorsport at vi afslutter sæsonen med et brag af en finaleweekend. 

Vi ses på Jyllandsringen!

 

English version:

The end of the season is closing in on us, and the tension in the Formula 4 Renault Denmark championship will be released in the coming weekend.

Although the champion was found last round – and a little bit of champagne was sprayed, we’re lucky not to have finished yet. There are still three heats of this year’s championship, and the fight for 2nd and 3rd places is close. Just as it is still not clear who will be the Formula 5 Danish champion.

In Formula 4 there are five drivers, that in theory can become vice-champion. The best of odds fall to Casper Pilgaard, who has a lead to Aske Nygaard Bramming, with 43 points. Behind them it is very close between Valdemar Eriksen and Jonas Lindhard Nielsen, while Mikkel Grundtvig must be seen as the outsider.

The Formula 5 division shows a difference of 47 points between Mads Hoe and Martin Harritz, in the fight for the championship. Also third place is tight, after a great final run by Line Sønderskov –  she is now only 15 points after team mate Lucas Daugaard.

Belgian driver joins in for the finale!

Adding some excitement to end the season, we get company by a young formula driver, Michelangelo Armendola, from Genk in Belgium.

Michelangelo has experience from the MRF Challenge series, driving in the Middle East, where he has been driving F2000, correspondingly a little to F3. Last season, he participated in all the races and ended at a prominent 11th place. Michelangelo participates in our final as a preparation for his next season in the MRF, starting in mid-November. He expects to be able to use the weekend to shake some rust off, since he has not been driving a formula car since February.

Expectations for the results in the weekend are not so important, but he thinks that a top 5 result is possible. He will be joining Team FSP, and look forward to try out both the Danish weather and the Jyllandsringen Circuit.

His dreams for the future do not point directly to Formula 1, as many young racedrivers tend to.

“The dreams point to a future in racing, and I take it one step at a time. It’s about being ready when new opportunities are offered, and in that way, you can end up in many different directions in motorsport”, says the young Belgian, that only hope he eventually can make a living of his sport.

MRF Challenge is a series running in the Middle East from November to February, with 16 runs, spread over 4 weekends. It is run in Dubai, Bahrain and Madras. The drivers are driving in F2000 cars developed by Renault, with approx. 210 HP

Soon there will be quiet!

Soon, the season is over, and preparations for the next step in the career is already ongoing. For some, it means another season in the series, while others have other aims. Let’s do ours to show the Danish motorsport society that we finish the season with a great show.

See you at Jyllandsringen to a great finale.

Del nyheden
Facebook
Twitter
Email